Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjuk ska du meddela det före kl.7.30 för att sjukanmäla ditt barn.

Senast kl.7.30 den dag ditt barn kommer tillbaka till skolan ska du ringa och friskanmäla ditt barn.

Du kan anmäla din frånvaro på flera olika sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Via SMS eller med app för frånvaro.
  • Telefon: 08 – 508 227 34

De olika sätten att anmäla frånvaro på finns beskrivna på Stockholms stads webbplats.

Där kan du även hitta länken till en supportguide som visar hur du ansvänder appen.

Så här gör vi vid hög frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen.

 

Dela: