Ansökan till skolan

Förskoleklass
 

Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Det är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och skola. Ansökan sker via E-tjänsten för val till förskoleklass som öppnar den 15 januari 2013, se länk nedan.

Skolan

Ansökan till skolan sker via ansökningsblanketten nedan till höger.
Blanketten lämnas/skickas med vanlig post (ej e-post) till den skola du vill söka i första hand.

 

Fritidshemmet
 

Ansökan til fritidshemmet sker via anökningsblanketten nedan till höger.

Blanketten lämnas/skickas med vanlig post (ej e-post) till skolan.

 

Dela: