Här samlar vi läsårets dagordning för Skolrådet. 

Dagorningen skickas ut till representanterna i Skolrådet via mail och läggs även ut på hemsidan så att alla kan ta del av den.