Här kan du ta del av de undersökningar som har gjorts om skolan.