Ekensbergsskolan en F - 5 skola

Skolan är indelad i tre arbetslag: Gräsanden (F -1),Svanen (2-3) och Hägern (4-5).

Här kan du läsa mer om vad vi gör i skolan. I länkarna till höger finner du mer information från varje arbetslag och om klassernas arbeten.
 

Läsa och räkna en viktig start på skolgången.

Läsutveckling

Vi lägger stor vikt vid elevens läsutveckling. Alla läser dagligen. Läsningen har alltid en stor del i det tema som för tillfället är aktuellt för skolan. Vi använder oss av ett läsutvecklingsschema för att följa varje elevs utveckling och därmed säkerställa att samtliga elever når de uppsatta målen.

Matematikutveckling

Här i skolan får eleverna hjälp att sätta ord på sina tankar om och upplevelser av matematik. Vi tycker det är viktigt att eleverna kommunicerar och laborerar. Detta för att de ska få förståelse för begreppen och därmed utveckla sina matematiska kunskaper. Vi dokumenterar alla elevers kunskapsutveckling.

Dela: