Elevinflytande

Elevinflytande på Ekensbergsskolan

Ekensbergsskolan är en skola där delaktighet och ansvar för både studier och arbetsmiljö utvecklas. Vi har tydliga mål för lärandet och eleverna tränar att sätta upp egna mål och utvärdera dessa.

I våra pedagogiska planeringar framgår det vilka olika arbetssätt och redovisningsformer eleverna kan använda för att nå målen. Eleverna stimuleras till att utveckla sitt eget tänkande, reflektera och ta ansvar för sitt lärande. I samarbete med läraren och genom de individuella utvecklingsplanerna medvetandegörs eleven om sin egen utveckling, styrkor och svagheter.

Eleverna deltar i planeringen av undervisningen i stigande grad utifrån elevernas ålder.
På fritidshemmet får eleverna vara med och planera och genomföra olika projekt.
Genom elevrådet tar eleverna upp frågor som är aktuella för dem. Elevrådsrepresentanterna tar med frågor från klassråden. Stående punkter på dagordningen är arbetsron och rasterna. Arbetsron utvärderas kontinuerligt både på klassråd och skolråd.
 

 

Dela: