Föräldrainflytande/samverkan

Föräldramöten hålls i början av läsåret med en gemensam upptakt i de olika
arbetslagen då värdegrunden och trygghetsplanen aktualiseras och diskuteras.

Föräldrasamtal sker i utvecklingssamtal och andra möten och kontakter då
eleverna också får komma till tals när det gäller trivsel och trygghet i skolan.

Skolråd som består av två föräldrar/klass med uppdrag som ordinarie och suppleant. Skolrådsrepresentanterna utses på föräldramötet vid läsårets början.

Vårsalong då visar vi delar från temaarbetet under läsåret. Fritidsbarnen har bakat och säljer dessa på Café Eken.

Dela:
Kategorier: