Förskoleklass

Skolan ska kännas rolig att gå till, här finns klasskamrater, glädje och trygghet. Här får eleverna de första grundläggande kunskaperna i svenska och matematik genom leken. Eleverna lär känna skolans personal, lokaler och rutiner såsom matsituation, raster, gymnastiksal m.m.

Klass f-1 har sin hemvist i annexet Gräsanden. Efter ett par veckor kan de även välja fritidsaktiviteter i huvudbyggnaden.

De får också träna sig att bli självständiga i större grupper.

Att gå i förskoleklass är ett förberedande år inför årskurs 1, vilket gör skolstarten ännu smidigare.

Det är viktigt för oss att eleverna har en utvecklande, rolig och meningsfull tid i förskoleklassen och på fritidshemmet.

 

Med verksamheten i vår förskoleklass vill vi:
Ge barnen en lugn och mjuk övergång mellan förskolan och årskurs 1.
Att barnen till stor del vistas i små grupper för att i lugn och ro skolas in i skolans lokala rutiner. Tillvarata 6-åringens nyfikenhet och stimulera till eget initiativ. Ha en kontinuitet i verksamheten, t.ex. gällande dagens början, musik, idrott, raster m.m. Bidra till att barnen får stabilitet, vågar tro på sig själva och ta ansvar för sitt handlande. Ge barnen natur- och kulturupplevelser. Skapa möjlighet för en flexibel skolstart. Att barnen varje dag skall bli sedda.

 

Överlämning förskola-förskoleklass

Innan barnen besöker skolan under våren så hälsar förskolläraren på dem på resp. förskola.

Vid två tillfällen i april/maj är det skolbesök för barnen. Nu får barnen träffa sina blivande klasskamrater och bekanta sig med sitt klassrum och andra lokaler.

I maj bjuds blivande barn och föräldrar in till skolans årliga vårsalong, då är det fritidshemmens dag.

I maj/juni har vi föräldramöte för blivande förskoleklass.

Överlämnande samtal tillsammans med föräldrar, ansvarig förskolepersonal och skolpersonal sker i maj/juni. De föräldrar som inte kan vara med ger sitt medgivande till samtalet.

Skolstart i augusti. På uppropsdagen får varje barn en fadder som går i årskurs 1. 
Faddern tar extra hand om sitt fadderbarn under raster, matsituation m.m under detta första år.

Dela: