Fritids aktiviteter

På fritids planerar vi olika aktiviteter varje vecka. Planeringen sätter vi upp så att eleverna kan ta del av hela veckans planering och på så sätt välja vilka aktiviteter de vill delta i.

Vi har en fritidslåda där eleverna får lämna förslag på aktiviteter.

På Gräsanden för F-1:orna har vi en fritidssamling varje dag där de får välja aktivitet.

På stora skolan för 2-3:orna har vi en aktivitetstavla där eleverna ser planeringen och själva flyttar sin aktivitetsplupp till den aktivitet de deltar i.

En gång i månaden har 2-3:orna stormöte där vi pratar om vad vi gör och önskemål från eleverna för att de ska bli delaktiga i sin fritidsverksamhet.

Läs gärna våra pedagogiska mål för aktiviteterna på fritids i länken intill.

Dela: