Fritidshem

Välkommen till Ekensbergsskolans fritidshem.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan både tids - och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshemmet erbjuder varje eftermiddag ett antal olika aktiviteter, t.ex. snickeri, målning, gymnastik, bad, paddling, pingis och olika lekar, som leds av utbildade pedagoger.

En del av fritidshemmets innehåll ryms i den samlade skoldagen och i det gemensamma arbetet i arbetslagen.

Fritidshemmets och skolans lokaler är gemensamma för att kunna användas till all verksamhet vilket ger möjlighet till ett nära samarbete.

Vi har tillgång till gymnastik - sy och träslöjdssal , datorer, mm.

Mälaren och våra fina grönområden är något vi ofta nyttjar.

Varje vår på fritidshemmets dag anordnar vi Café Eken där vi visar upp oss och vad vi gjort under året. Där har vi även försäljning av sådant vi själva bakat, pengarna vi får in skänker vi till Rädda barnen.
Vi öppnar för närvarande kl. 6.45 och stänger kl. 18.00
Fritidshemmet är naturligtvis öppet även på loven.

Dela: