Rektorsbrev 19/12 2016

Jag vill tacka för den här tiden som rektor för Ekensbergsskolan.

Jag återgår till att ha en skola; Nybohovsskolan.

Ny rektor från 1/1 2017 blir Jenny Stanser, rektor för Blommensbergsskolan, en 6-9 skola. Skolorna bildar då en f-9 enhet.

Telefonnummer till Blommensbergsskolan:

 exp: 08/508 22 700

rektor: 08/508 22 701

Jag vill också tacka all personal, elever och föräldrar för goda insatser under hösten!

PISA-undersökningen kom som en glad, för tidig julklapp. Låt oss hoppas att trenden för svensk skola har vänt. Ekensbergsskolan har dock alltid gjort bra resultat genom åren.

Ekensbergsskolan är en väl fungerande enhet och till det bidrar ni föräldrar och inte minst den fantastiska personalen!

Jag önskare er alla en Glad Jul och Ett Gott Nytt År!

snögubbar

Rita Hemmälin

Dela:
Kategorier: