Ekensbergsskolans deltar i forskningsprojekt

Ekensbergsskolan kommer under läsåret 2017-2018 att delta i forskningsprojektet, Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grundskolan och gymnasiet, som beviljats medel från Skolforskningsinstitutet gällande praktiknära skolforskning.  

Projektet syftar till att utforska hur matematikundervisningen kan utformas så att eleverna ges förbättrade möjligheter att utveckla förmågan att kunna föra och följa algebraiska resonemang. Det är ett kollaborativt utformat projekt där forskare och lärare med hjälp av Learning study som forskningsansats iterativt utvecklar undervisningen.

Deltagande lärare på skolan är Boel Staffansson och Hiba Mikhail. Vetenskapliga ledare för projektet är professor Inger Eriksson, Stockholms universitet och docent Torbjörn Tambour, Stockholms universitet. Övriga medverkande forskare är Jenny Fred, doktorand (och lärare Ekensbergsskolan); Verner Gerholm, fil. lic.; Anna-Karin Nordin, fil. lic.; Martin Nyman, doktorand samt Sanna Wettergren, fil. lic. och projektkoordinator.

Vill ni läsa mer se länk: http://www.skolfi.se/nyheter/bidragsbeslut-praktiknara-skolforskning-2016/

Dela:
Kategorier: