Rektors brev

Elever och föräldrar, tack för läsåret som gått!

Tack också Tomas Langton och Anneli Rytterlund för de år vi haft glädjen att ha er på skolan. Tomas går i pension och Anneli går till en annan tjänst i Staden.

I höst finns en ny biträdande rektor på plats. Han heter Hans Ericson och arbetar nu på Sandåkraskolan i Sköndal där han innehar en biträdande rektorstjänst.

Anneli ersätts av Jan Hydén. Han kommer att arbeta med IT och som fritidspedagog.

Till hösten blir det två förskolegrupper. Vi har därför anställt en till fritidspedagog, Ulrika Nilsson. Hon har varit hos oss under sin VFU-tid (verksamhetsförlagd utbildning).

 

Väl mött efter sommaren igen och välkomna alla nya 6-åringar!

Vi syns igen den 18 augusti.

 

Rita Hemmälin

Rektor Ekensbergsskolan

Dela:
Kategorier: