Elevhälsa

Elevhälsoteamet som består av rektor, skolsköterska, speciallärare och vid tillfället
berörd pedagog, har kontinuerliga möten och konferenser. De ger stöd för personal
och elever i ärenden som gäller elevers fysiska och psykiska hälsa samt vid behov av
särskilt stöd i undervisningen.
I de fall behov föreligger, anlitar vi psykolog och/eller kurator.
Skolsköterskan har hälsosamtal med åk 4 varje år.

Antal: 1