Skolinspektionen

Här nedan till höger kan du läsa informationsbrevet från Skolinspektionen.

Skolinspektionen kommer under året att ha tillsyn i alla Stockholms skolor. Nu är det Ekensbergsskolans tur, de kommer till oss tisdagen den 4 juni.
 

Information till skolpersonal, föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn.

 

 

Dela:
Kategorier: