Trygghetsarbete

Ekensbergsskolans värdegrund innebär att alla som arbetar här har ett gemensamt
ansvar för att alla, elever och personal, ska behandlas väl, känna sig trygga och bli
bemötta med respekt och hänsyn. Genom att eleverna känner att de ingår i ett
sammanhang, en gemenskap där öppenhet och lyhördhet råder kommer de att
känna sig sedda och värdefulla. Detta åstadkommer vi dels genom ett
förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete med eleverna och dels genom ständiga
diskussioner om värderingar för att öka vår medvetenhet på området.
Till stöd i detta arbete upprättar vi årligen en trygghetsplan.

Läs mera om vårat arbete i Trygghetsplanen nedan till höger.

Dela:
Kategorier: