Uppsägning av plats

Uppsägning av fritidshemsplats

Du ska säga upp ditt barns fritidshemsplats om du inte längre vill ha den. Om du vill säga upp en plats ska du göra det skriftligen till skolan. Uppsägningstiden är 1 månad. Relaterat dokument nere till höger på sidan.

 

Byte av skola

Byte av skola/ adressändring - relaterat dokument
Originalet ska skickas till mottagande skola, en kopia ska skickas till avlämnande skola.

 

Fritidsklubb

Du ansöker till och betalar för en fritidsklubbsplats en termin i taget. Det innebär att du inte behöver säga upp din plats på fritidsklubben.

 

Ansökningar till skolan

hittar du under kontakt

 

 

Dela: