Utvecklingsarbete - Pågående projekt

 • Läsåret 2014 - 2015
  FoU-projekt
  ”Vad är det man kan när man kan tolka en argumenterande text? "
  Skolan har ännu en gång beviljats medel för ett Forsknings och Utvecklingsprojekt inom ramen för Stockholmsstads satsning på praktiknära forskning. Projektet är i ämnet svenska och genomförs i åk 4-5 med learning study som modell.  De deltagande lärarna i studien är Anna Neider, Dennis Olsson och Jenny Fred.
  Syftet med projektet är att utforska vilka aspekter som kan vara avgörande för elevers lärande avseende att kunna tolka en argumenterande text.
  Vill ni läsa mer angående projektet kan ni läsa om det på Pedagog Stockholm, länk
   
 • "Skapande skola" för åk 3-5.
  För innevarande läsår har vi blivit tilldelade medel för att delta i ”Skapande Skola” med ett projekt med tema bild. Detta innebär att vi anlitar kulturarbetare utifrån som arbetar med våra elever på olika sätt. Vi besöker museer och får guidade turer och därefter får eleverna själva arbeta kreativt i skapande verkstäder och ateljéer.Skapande verkstad på Nationalmuseum
   Skapande verkstad på Nationalmuseum.

Under vårterminen kommer vi att besöka  Arkitekturmuseum och Millesgården.
Vi har också bjudit in en konstnär som ska arbeta med tredimensionella former med eleverna.
 

 • I årskurs 2 genomförs en Learning study i matematik, vilken leds av Jenny Fred och Johanna Stjernlöf. Övriga deltagande lärare är Mona Wängborg och Dennis Olsson. Vi studerar vad det är eleverna behöver få syn på och få erfarenhet av för att kunna utveckla förmågan att beskriva hur ett växande talmönster är uppbyggt. Tidigare forskning visar på att det är gynnsamt för yngre elever att tidigt upptäcka och beskriva generella drag i talmönster, detta genom att det på sikt gynnar elevernas algebraiska tänkande.
 • Under läsåret 2012/13 deltar Ekensbergsskolan i ett FoU-projekt i samarbete med Utbildningsförvaltningen och Stockholms universitet.

Projektet drivs av två lärare på skolan och syftar till att:
- skapa ett mer enhetligt sätt att bedöma elevernas kunskaper
- utveckla undervisningen i matematik genom modellen learning study

Learning study är en form av lärardriven forskning och som härstammar från japanska lesson study, som visat sig vara en mycket framgångsrik modell där ett lärarlag gemensamt utvecklar och förbättrar undervisningen.

Länk till projektplanen på pedagog Stockholm

 

Dela: